Behandeling: Een goede koers


Om na een intake en probleemverkenning, de goede koers uit te zetten, wordt er een behandeling in gang gezet die zoveel mogelijk rekening houdt met de wensen en verwachtingen van u als cliënt. Er zijn verschillende vormen van behandeling mogelijk.

Kinderen en jongeren

Bij de behandeling van kinderen kan het gaan om: speltherapie (beeldcommunicatie), gesprekstherapie, (cognitieve) gedragstherapie en oplossingsgerichtetherapie. Bij de behandeling van kinderen is er altijd een vorm van ouderbegeleiding noodzakelijk.

Volwassenen

Gaat het om u als volwassene, dan kan de behandeling bestaan uit inter persoonlijke therapie, (cognitieve) gedragstherapie en oplossingsgerichte thearapie.