Onderzoek: Licht op de zaak

Het stil gaan staan bij een problematische situatie, het extra licht zetten op een onderwerp, maakt het zicht op wat er werkelijk aan de hand is vaak scherper.

Onderzoek doen op verschillende terreinen zoals de cognitieve capaciteiten, sociaal emotioneel functioneren, persoonlijkheid of mogelijk aanwezige stoornissen zoals aandacht-stoornissen, angsten, autisme, gedragsstoornissen of leerstoornissen, kan net dat extra zicht geven op een mogelijk oplossing. Deze vormen van onderzoek zijn binnen Praktijk Het Baken, in overleg met u, in te zetten.

Als het nodig mocht zijn kan er een (kinder)psychiater gevraagd worden om mee te kijken.