Tarieven

Jeugd:
De kosten voor hulpverlening aan uw kind wordt vergoed door de gemeente. Verwijzing kan plaatsvinden door de huisarts, kinderarts, het CJG of door een daartoe bevoegde instantie zoals Jeugdbescherming Gelderland.
Met deze verwijzing kunt u zich aanmelden voor hulp bij mijn praktijk. Ik verzorg dan de hulp die door de gemeente wordt toegewezen en maken we een afspraak voor een intake gesprek.

Volwassenen:
De kosten voor hulpverlening voor adolescenten en volwassenen wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Met een verwijsbrief van de huisarts of een bevoegde verwijzer, kunt u zich aanmelden bij mijn netwerkorganisatie 1NP die de inschrijving en administratie voor mijn praktijk regelt waarna u van mij een uitnodiging ontvangt voor eeen intakesprek (http://www.1np.nl).

Vrije trajecten:
U kunt echter ook zonder de regeling van de gemeente of zorgverzekeraar hulp vanuit mijn praktijk ontvangen. Hierbij worden de kosten voor de behandeling bij u neergelegd. De tarieven bedragen € 90 per sessie van drie kwartier. Het uurtarief bedraagt € 120. Het tarief voor intelligentie-onderzoek (kinderen 6-16 jaar) bedraagt € 600,- inclusief adviesgesprek en verslaglegging.